روستای ارجین
گجه فکر عالمی گتدیم کندیمه،گویلومی آلمیشدی یامان آیریلیق،ایستدیم بیر اوچام شیخ سوری قونام،قوجاقیندا یاتام سونرا اویانام
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM           
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

با سلام خدمت دوستان عزیز کانال تلگرام ارجین با عنوانarjin village @توسط احمد کتابی راه اندازی شد برای ارسال عکس و مطلب به شماره 09372969183 ارسال کنید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 17 بهمن 1394


پس از پشت سرگذاشتن  پایتخت ایلخانان مغول ومقبر ه وگنبد فیروزه ای سلطان محمد خدابنده (الجایتو مغول) وچلب اوغلو(گچه بروک) وچندکیلو از  سلطانیه وچندین شرکت وروستای اولنگ کم کم خانه هایی از دور دست در یک سطح نا صاف و  ناهموار شیب  نمایان می شوند.آری اینجا روستای  ارجین  است روستایی  که زمانی چند صد خانوار داشت ولی امروز کمتر از 50خانواراست  و جمعیتی کمتر از 500نفردر خود جای داده است .با مردمانی مهربان و مهمان نواز و ساده و زحمت کش. درپایین  کوه سر به فلک کشیده شیخ سیری قرار گرفته است  راههای مواصلاتی  روستاهای  شکور آبا د واولنگ وشوبند وچپ دره  از پایین روستا می گذرد.وقتی  وارد روستا می شوید اولین آبادی کناره مسجد  روستاست ودرکنارش ترانز برق قرارداردامروزه یک کانیکس فلزی نیز وجوددارد کنار ترانز برق محل تجمع افراددرزمستان واوقات بیکاری است کمی بالاتر از آن آثار  حمام قدیمی نمایان است برای خودش خاطراتی دارد حمامی که زمانی با درخت و کودحیوانی وذغال ونفت سیاه و... روشن می شد که افراد ی این حمام را روشن می کرد ند وشغلشان بود وزمانی بصورت نوبتی می چرخید وچند نوبت نیز نصب ماشده است این حمام قدیمی زمانی حوضچه ای داشت خضینه می گفتند افراد داخل آب می شدند مثل استخر کوچکی بود ویا یک نفر دربالاترین پله حمام می نشست با کاسه فلزی به دیگران آب می داد وبا گذشت زمانی تبدیل دوش آب شد شیر را باز می کردند از آب داخل حوضچه استفاده می کردندودر گوشه دیگر حمام   چند دوش آب وجود داشت وقتی حمامهای بشکی وخصوصی وتا نکری و.. در خانه ها درست شد این حمام قدیمی وباستانی بیچاره چندساله روبه تخریب گذاشت وامروزه  دیگر فقط جایش باقی  مانده است و چندتا چاله بزرگ پراز سنگ وخاک وخاشاک ولی این حمام  قدیمی چند ساله برای خودش خاطراتی زیادی دارد  خاطراتی از عروسی ها که درشبهای حنابندان تازه دامادها ی ارجینی با ساق دوش وسول دوش  با جشن وثور ودایره ودنبک وساز ودوهول  وکف وپایکوبی وباچراغهای نفتی وتوری و...برگزار می شد شاید برای جوانان  امروزی  که فقط برق رادیدندوبرگزاری حنابندان را در خانه ها ودرشهرها در هتلهاوخانه باغها و...درک آن مراسمات کمی مشکل باشد ولی باور کنید وجودداشت وقتی درشب حنابندان  داماد به درب حمام می رسید مسول حمام هدیه اش را می گرفت درب  چوبی ویا فلزی  را باز می کرد اول می گفت کلید درب گم شده است تا آقا داماد را جریمه می کرد داماد با شاد وخندان وارد حمام می شدیک تاقچه مانند بزرگ بصور ت تاقدیس درست شده بود می نشست درکنار راست وچپ اش ساق دوش وسول دوش مراسم حنابندان شروع می شد ودردست راست داما د پول فلزی می گذاشتند وبچه های کوچک از پشت سر آنان عبور می کرد وآخر پول فلزی را بر می داشت وشیرین ونوقل پخش می کردند واگر خواننده وجودداشت در این مراسم می خواند ترانه های ترکی محلی و..ودراین حمام  قدیمی  اولین جای که می رسیدند یک حوض بزرگ بود پر از آب باید اول پاهارا می شستند از دالان های تاریک عبور می کردند وارد حمام اصلی می شدند وکه در آنجا چندین طاقچه های بزرگی قوسی شکل بود لباسها در آنجا در می آوردند ودریک دستمال بزرگ می بستند ودرایام عروسی دراولین جا می شستند مراسم حنابندان را آغاز می کردند ومردم با این عمل خودشان شاد می کردند در آن زمان برق نبود بلکه چراغهای توری بود وچندین  فانوس بوداز کوچه ها  وپس کوچه ها داماد  با هلهله وشادی و..را به حمام می رساند مراسم حنابندان اجرا می شد ولی امروز این مراسمات در منازل صورت می گیرد وزمانی که عید قربان می شد مردم به حمام می رفتند واعتقاد داشتند در بدن انسان موی سفید ی است فقط در عید قربان آب می خورد  حق الزحمه مسول حمام  پول وگندم ونان بود معمولا سالانه یا ماهانه وهمچین روزانه می پرداختند .  دروردی روستا یک ترانس برق وجود دارد که ازکنار آن یک کوچه بزرگ به طرف داخل روستا هدایت می شودبا سربالای همراه است درکنار آن راه قدیم شیر آبی بود مردم استفاده می کرد ولوله آب دیگری به داخل حمام منتقل می شد بعد ازاین که آب لوله کشی به منازل هدایت شد از آب خبری نیست کمی بالاتر از چشمه آبی هست قدمت  چندین وچند ساله دارد (بنام کَت بلاغی ) که این چشمه نیز برای خودش خاطراتی دارد از دوران گذشته مثل چهارشنبه سوری که مردم در آن شب با روشن کردن آتش از چشمه آب می رودند با آب روان آن چشمه  راز ونیاز ودردودل می کردند وجوانان روی آن آب روان می پریندواین چشمه هم محل شستشوی وسایل ولباس بود ومحل نوشیدن آب وبرودن آب  به منازل وآبیاری باغچه ها ودرختان مجاور چشمه ای که برای جوانان وپیران  آن زمان خاطراتی  شیرینی دارد  یادش بخیروزنان ودختران باهم می رفتند در آن چشمه درطول  راه باهم دیگر صحبت می کردند واکثروسایل حمل آب کوزه های سفالی بودند وبعداًتبدیل شد به وسایل پلاستکی.واگر بچه های کوچکی درموقع آب آوردن کوزه را می شکستند چه می شدوزمستان از آن چشمه آب  برای حیوانات می آورند واگر نزدیک چشمه بود حیوانات مثل گاوها برای خوردن آب به چشمه می وردند گاو ها ی تشنه بسوی چشمه سرازیر می شدند افرادحاضر در آن چشمه از ترس گاوها وگوسفندان  فرار می کردند با جیغ ودادوفریاد وبعضی مواقع بر می گشتند می دیدند حیوانات وسایل وکوزه ها را شکسته است وبرخی از ترس بزرگترها با گریه کنان بسوی منزل می رفتند    کمی دورتر ازچشمه  محل تجمع جوانان در عصرها بود ودرجنب آن محل تجمع گوسفندان درصبح زودکه چوپان آنان را به صحرا می بردوخلاصه  دروردی روستا مسجدصاحب امام حسین (ع)وجود دارد تابلو نصب شده درکناره مسجدنشان میدهد این مسجدچندین بار تجدید بنا شده است این مسجد حدود200 متر زیربنادارد و با همکاری مردم روستا و خیرین ساخته شده است .مسجدی است زیبا وبزرگ دارای محراب کاشی کاری شده.داخل مسجدچندین ستون وجودارد ودرقسمت بالای مسجد آبدارخانه وجوددارددارای دو طبقه است  قسمت بالای مسجد زنان روستا می شیند مراسات مذهبی وختمها وجشن های مذهبی و...درمسجد برپا  می شود این مسجد علامتی دارد از فلزی نام مبارک ائمه (ع) نوشته شده است ودرقدیم بعداز اتمام محرم وصفر درخانه مرحوم رضاعلی  پدر مرحوم اسد حاجیلو نگهداری می کردند ودرایام محرم طی مراسمی به مسجد می آوردند  این علامت را بایداق(بیداق) می گویند امروزه نمی دانم درکجا نگهداری می شودومراسم دیگر درایام محرم وصفر برپا کردند پرچم عزادرخت بزرگ پوشیده با پارچه سیاه وسبز در جلو مسجد نصب می کردنددرشب های ایام محروم دور آن پرچم عزا داری می کردند سینه زنی وزنجیر زنی  و... می کردند وروز عاشورا دسته عزاداری بسوی منزل مرحوم مرتضی خان می رفت  وی از دسته عزاداری استقبال می کرد ارجین  مداحان خوبی داشت  مانند مرحوم علی رضا اسدی و آقای عین اله الهیاری و.... وآقایان سید مرسل موسوی وسید رضا موسوی امروزه هم آقای  هوشنگ میرزائی است مداحی می کنند ودر آن مسجد روحانی  محل بنام مرحوم حاجی سید جبار موسوی  با گفتن قال باقر وقال صادق (ع)مردم را راهنمائی وهدایت می کرد  در آن مسجد  مداحانی مدح اهل بیت  ومدح سرائی می کردند وتعزیه خوانانی بومی وغیربومی مصیبت ومصائب آل عبا را برای مردم روستا باز گو می کردند باعث گریه وزاری محبان ودوستان  اهل بیت می شدند مسجدی که یاد آوری تحویل سال درآنجا بوده است برای خودش آداب ورسومی داشت ودر آن مسجد جشن ها برگزارشده است نمازها ی برگزار شده است وختم ها برپا شده است ودعاها برگزارشده است سخنرانی ها شده است موعظه وپندها واندرزها برای مردم گفتند ودرداخل آن مسجد چندین رای گیری شده است محل تجمع  مردم زمان انقلاب بوده است محل سخنرانی دولت مردان بوده است مسجدی که محلی پناه مردان هر عصر می باشند ومسجدی خیلی ها اذان گفتند وخیلی ها نماز خوانند وخیلی ها برای آن  مسجد قسم خوردند وخیلی ها برای مسجد نذر کردند وخیلی ها حاجت خودشان را دریافت کردندو... ازنکته های جالب این روستامیتوان گفت که مردم،روستا را به دو محله به نام های آشاقی محله ویوخاری محله (محله بالایی وپایینی)نام گذاری کرده اند. به محله پایین روستا می رویم مسجد وحمام قدیمی وترانس برق  وکانکیس وراههای مواصلاتی روستاهای شکور آباد واولنگ وچپ دره وشوبند وسلطانیه قراردارد وقبرستان قدیمی وجوددارددر قدیم غسال خانه نیز وجودداشت امروزه اثری از آن نیست و.درمحله پایین  درختان زیادی دیده  می شوند در محله بالای روستا چشمه آب(کت بلاغی) وجوددارد وآب اش به دو طرف باغچه ها روان است مردم طبق بنه بندی درختان خودشان را آبیاری می کنندوراه کوه شیخ سیری وراه چپدره ومدرسه قدیمی  درقسمت محله بالای روستاقراردارد ومنبع آب آشامیدنی  روستا دربالای روستا درکنار راه کوه شیخ سیری قراردارد ودرقسمت  محله بالای روستا درخت کهنسال گردو مرحوم فتح علی قراردارد که این درخت گردو قدمت چند ساله دارد وبزرگی میوه گردوی آن وبزرگی قدوقامت درخت در محل وبین مردم  خیلی معرف است ودرکنار آن درختان سرو .گوجه سبز. بید و سنجید ورزد آلو وآلبالو وگیلاس ...وجود داردامروزه درروستا ساخت وسازهای توسط افراد پایتخت نشین وغیری صورت می گیرد باعث رونق روستا وتبدیل بافت  فرسوده روستا  به شهری می شود وچند سالی است مردم روستا  به برکت انقلاب اسلامی از نعمت گاز نیز برخوردار شده اند جای خوشحالی است ازدست نفت سفید راحت شدند ودرقریه  زمینهای  کشاورزی زیادی وجود دارد که مردم روستا بیشتردراین زمین هایونجه گندم وجو وسایر محصولات کشاورزی می کارند از این طریق امرومعاش می کنند.    شغل مردم روستای ارجین به خاطر وجود آب وزمین های هموار؛کشاورزی  ودامداری می باشدو محصولاتی مانند سیب زمینی و گندم و جوو عدس ونخودولوبیاو می کارند.درکنار کشاورزی وجود معدن سنگ درکوه شیخ سیری چندسالی است شروع بکار نموده است جوانان در آن معدن کار می کنند  وشغل دوم اهالی در گذشته معدن بود که چندین نفر در این شغل سخت وپرسود جان عزیز خودشان را از دست داده است وخیلی از معدن کاران قدیمی در پایتخت وجاهای دیگر ساکن شده اند وخیلی از این افراد فوت کرده اند  فرزندانشان درروستا وجاهای دیگر زندگی می کنند ودر روستا چندین دستگاه وسیله نقیله وتراکتور وموتور سیکلیت وجودداردواکثر نیازهای ضروری خودشان از مراکز تجاری شهرستان سلطانیه تهیه می کنند ودرقدیم چندین مغازه وجودداشت امروزه دیگر خبری از آن مغازه ها نیست ودرکنار روستا یک باب مدرسه قدیمی با آجرقرمز رنگ شیروانی وجوددارد قدیمی ودرحال تخریب است زمینی که بنده حقیر برای احداث مدرسه نو اهداکردم  امید وارم هرچه زودتر ساخته شودتا فرزندان  عزیزروستا استفاده نمایند مدرسه قدیمی قبل از انقلاب ساخته شده است بیش از 40و50 سال عمر دارد واین مدرسه درکنار راه روستای شکورآباد قراردارد فاقد حیاط است وخیلی بزرگان وجوانان امروزی از آن مدرسه خاطرات تلخ وشیرین دارند وخیلی از معلمان ودانش آموزانی که امروزه فقط اسمی از آنان درذهن باقی دارفانی راوداع گفتند وخیلی ها مثل ماها پیر شده اند وخیلی بزرگ شدند برای خودشان تشکیل خانواده دارند وخیلی از این افراد مدرک  ابتدایی وراهنمایی ودپیلم وکارانی وکارشناسی وکارشناسی ارشد  و..گرفتند برای خودشان کسی شده اند واما یادی از روستا وآن مدرسه نمی کنند  وبرخی بانشسته شدند وبرخی درحال کسب علم ودانش است وبرخی درحال جمع آوری ثروت است برخی درحال تدوین کتاب وآثار علمی  است وبرخی درحال تدریس است وبرخی مدیر یا معاون یا سرپرست ویا کارمند ادارات است خلاصه هرکسی در مقام  ومنصبی است وبرخی در روستا زندگی می کند وبرخی درشهرها یا پایتخت زندگی می کند برخی دارای زن وفرزند هستندوبرخی مجرد است وبرخی ماشین دارد وبرخی وسیله نقلیه  ندارد وبرخی صاحب ملک ومسکن است وبرخی مستاجر است  برخی   بدن سالم دارد ندوبرخی دچار بیماری است وبرخی شاد وسرحال است برخی غمگین ومشکل دارد وبرخی طاس وکچل شده است برخی مودار است .برخی عینکی شدند برخی بدون عینک است برخی باهم دیگر ارتباط دارد به همدیگر زنگ می زنند یا به یک پیامک پسندیده می کند وبرخی ازحال دیگر خبر ندارد برخی به روستا سر می زند  وبرخی فقط در مراسمات  روستا شرکت می کنند وبرخی برای دیدار اقوام به روستا می آیند وبرخی از گفتن نام روستای دوری می کنند واحساس می کنند دوری از روستا یعنی فقط با بن وریشه بودن  وبرخی بر روستایی بودن خود افتخار می کنند  وبرخی پسوند فامیلی ارجینی را درشناسنامه ها حذف می کنند وبرخی  با ایجاد وبلاگ یاد وخاطره ارجین را درذهن ها زنده می کنند وبرخی از این کارها ونوشته  هاانتقاد می کنند  برخی نیز از این کارها ونوشته ها تقدیر وقدردانی می کنند وبرخی نیز بی تفاوت از کنارشان رد می شوند  خلاصه  این افراد یک وجه مشترک دارند آن هم نام ارجین است که قدمت چندین وچندساله داردوبزرگانی داشته ودارند وخواهند داشت وچون زندگی ادامه دارد نسل بعدی آید جای نسل فعلی را پر می کنند همچنان که امروزی ها جای گذشتگان را پر کردند ولی روستا با کوهها ودرختان ومزارعش آب ها ی روان اش ونامهایش باقی خواهند ماند روزی مالکیت زمین های زراعی به صورت ارباب ورعیتی  اداره  می شد واربابان  صاحب کارومزراع بوند  اخذ بهره مالکانه توسط ارباب ومباشر و...انجام می شد   روزی بصورت گاوبندان مزراع اداره می شد وزمانی بصورت نسق داری واجاره کاری اداره می شد  وقتی اصلاحات ارزعی درکشور اجراشد اهالی دودسته تقسینم شدند زمین دار وفاقد زمین یا خوش نشین ....

باید گفت زندگی درروستا ادامه دارد همچنان که این نوشته ادامه دارد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 4 فروردین 1394ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 27 دی 1393

 فرارسیدن سال نو را به تمام ارجینیان عزیز تبریک عرض می کنم  امیدوارم سالی سرشار از موفقیت وشادکامی پیشرو داشته باشند نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 28 فروردین 1393ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 1 فروردین 1393ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 29 اسفند 1392

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 29 اسفند 1392ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 29 اسفند 1392ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 12 بهمن 1392


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 8 بهمن 1392ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 16 شهریور 1392ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 19 خرداد 1392 ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : کتابی،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392

 ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : روستای ارجین، ارجین،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
اوقات شرعی
فال حافظ
سخنان بزرگان
امکانات جانبی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic